gray cushion chairs on white tile flooring

wetgevende macht

Wat betekent een droom over deel uitmaken van een wetgevende macht?

Een droom waarin je deel uitmaakt van een wetgevende macht suggereert dat je veel moeilijkheden zult ondervinden om vooruit te komen. Deze droom kan je aanmoedigen om meer vasthoudend en vastberaden te zijn in het bereiken van je doelen.

Zie ook de droombetekenis van wet en rechtszaken