wet en rechtszaken

wet en rechtszaken

Wat betekent een droom over dreigen met een rechtszaak?

Een droom waarin je met de wet of een rechtszaak dreigt suggereert dit dat je meer terughoudendheid moet tonen op bepaalde gebieden van je leven.

Wat betekent een droom over betrokken zijn bij rechtszaak?

Een droom waarin je betrokken bent bij een rechtszaak duidt op schuldgevoelens en angst om gepakt te worden. Je bent bang veroordeeld of bekritiseerd te worden om je daden.

Wat betekent een droom over gedagvaard worden?

Een droom waarin je gedagvaard wordt symboliseert mensen die tegen je samenspannen. Een droom waain je zeker weet dat je onschuldig bent voorspelt dat je mensen tekort zult doen voor je eigen gewin.

Wat betekent een droom over rechten studeren?

Een droom waarin je rechten studeert duidt op succes in je inspanningen en projecten, of een kans op promotie.

Lees ook de droombetekenis van advocaat