vloed

Een droom over eb en vloed vertegenwoordigt een behoefte aan emotionele en spirituele reiniging. Eb geeft aan dat je energie worden afgevoerd, terwijl vloed hoge energie symboliseert. Of de getijden symboliseren je emotionele ups en downs.

Een droom waarin een hoge vloed opkomt symboliseert angst voor problemen. Als het water tot de dijken komt maar de dijken blijven heel dan symboliseert dat de kracht waarmee je je probeert te verzetten tegen invloeden van buiten.

Een droom over vloed kan tenslotte betekenen dat problemen worden schoongespoeld en vertegenwoordigt dan een nieuw begin.