zebra

Een droom over een zebra’s betekent dat de dingen op en neer zullen gaan in je leven. Een zebra zien wordt vaak geassocieerd met het lot – grote dingen, goed en slecht, zullen gebeuren. Het feit dat er negatieve tijden kunnen plaatsvinden, mag je niet al te ongerust maken. Neem ze als onderdeel van je leven, er is altijd een uitweg uit moeilijkheden.

Deze droom suggereert dat je niet zomaar genoegen moet nemen met wat je wordt gegeven. Je kunt een actieve rol innemen om aan de positieve kant te blijven. In plaats van te wachten en te willen dat er vooruitgang wordt geboekt, kun je actief werken aan het verbeteren van je omstandigheden en zo de positieve dingen in je leven versnellen.

  • Een zebra zien weglopen in je droom betekent dat je moet zoeken naar manieren om met ontberingen om te gaan.
  • Dromen dat je in Afrika op safari bent en een zebra ziet betekent dat je probeert je kennis te vergroten.
  • In je droom door een zebra achtervolgd te worden betekent dat je moet onthouden dat er altijd een uitweg is uit elke situatie.
  • Als je op een zebra rijdt betekent dit dat je geld gaat krijgen, maar dat je optimistisch moet blijven en positief denken om je rijkdom te kunnen krijgen.
  • Een zebra eten wordt ook geassocieerd met geld.
  • Een droom over een vliegende zebra betekent dat het een ‘gelukkige’ tijd in je leven is.
  • Een grote zebra in je droom betekent dat je getuige zult zijn van verbazingwekkende dingen .