uniform

uniform

Een droom over een uniform betekent dat je bij een groep moet horen of er deel van uit wilt maken. De droom kan ook suggereren dat je je te veel aanpast aan de overtuigingen van anderen. Leer voor jezelf te denken en jezelf te zijn.

Een droom waarin je een uniform draagt en daar trots op bent suggereert dat je misschien je macht misbruikt of anderen wil imponeren.

Een droom waarin je een camouflage-uniform draagt betekent dat je je wilt verbergen voor de buitenwereld, een lage eigenwaarde hebt, wil opgaan in de massa. Het kan ook betekenen dat je dichter bij de natuur wilt staan

Een droom over een schooluniform betekent dat je je identificeert met je school en je klasgenoten. Het kan de aandacht vestigen op een kwestie die je op school hebt.

Een droom waarin mensen in vreemde uniformen voorkomen betekent verstoring en chaos.

Een droom waarin je bang bent voor iemand in uniform betekent dat je moeite het met gezag of discipline.