douane

woman in black crew neck t-shirt standing beside woman in white t-shirt

Wat betekent een droom over de douane?

Een droom over de douane geeft aan dat je onder toezicht staat en bekritiseerd wordt. Of de droom suggereert dat je op je hoede moet zijn. Deze droom kan ook betekenen dat je aan je verplichtingen moet voldoen of dat je de grens van iets hebt bereikt.

Wat betekent een droom over een douanekantoor?

Een droom over een douanekantoor voorspelt rivaliteit en concurrentie. Een droom over het douanekantoor binnengaan symboliseert een nastreven van iets waar je al een tijd naar verlangt. Een droom over het verlaten van een douanekantoor geeft aan dat je maatschappelijke positie in gevaar is of dat een wens niet uitkomt.

Wat betekent een droom over iets langs de douane of over de grens smokkelen?

Een droom waarin je smokkelt en wordt betrapt staat voor angst om een situatie niet aan te kunnen.

Wat betekent een droom over waarin je douanebeambte bent?

Een droom waarin je douanebeambtenaar bent of patrouilleert bij een grens betekent dat je anderen wijst op hun verplichtingen.

Zie ook de droombetekenis van grens