man med svart fedora-hatt och svart kostymjacka

spion

Vad betyder en dröm om en spion?

En dröm om en spion symboliserar en känsla av oro eller inblandning. Drömmen tyder också på att du noggrant observerar någon eller något. Den här drömmen kan också berätta att någon som inte längre är i din närhet fortfarande vakar över dig och försöker skydda dig.

Vad betyder en dröm där du är en spion?

En dröm där du är en spion tyder på att du misstror andra. Du kanske försöker lägga dig i andras angelägenheter. Eller kanske har du nyligen stött på information som inte var avsedd för dina ögon. Den här drömmen kan också varna dig för att utnyttja människor för egen vinning och för att inte vara lömskt intresserad av andra.

Vad betyder en dröm där någon spionerar på dig?

En dröm där någon spionerar på dig symboliserar ditt impulsiva beteende. Den här drömmen kan också berätta att du blir övervakad, undersökt, utvärderad eller dömd.