man wearing black fedora hat and black suit jacket

spion

Wat betekent een droom over een spion?

Een droom over een spion symboliseert een gevoel van onbehagen of bemoeizucht. Of deze droom suggereert dat je iemand of iets zorgvuldig observeert. Deze droom kan je ook vertellen dat iemand die niet meer in je buurt is nog steeds over je waakt en probeert je te beschermen.

Wat betekent een droom waarin je een spion bent?

Een droom waarin je een spion bent wijst op je wantrouwen jegens anderen. Mogelijk probeer je je met andermans zaken te bemoeien. Of misschien ben je onlangs op informatie gestuit die niet voor jouw ogen bestemd was. Deze droom kan je ook waarschuwen dat je mensen niet voor je eigen gewin moet gebruiken en dat je niet stiekem moet zijn over je redenen om belangstelling voor anderen te tonen.

Wat betekent een droom waarin iemand je bespioneert?

Een droom waarin iemand je bespioneert symboliseert je impulsieve gedrag. Deze droom kan je ook vertellen dat je in de gaten gehouden, onderzocht, geëvalueerd of beoordeeld wordt.