man krossar marken

kraft eller makt

Vad betyder en dröm om styrka eller makt?

En dröm där du har makt eller är mäktig indikerar att du har ökat självförtroende, hög självkänsla och ökade färdigheter. Eller så kompenserar drömmen för en situation där du kände dig maktlös.

Vad betyder en dröm där du inte har någon makt eller styrka?

En dröm där du inte har någon styrka eller kraft hänvisar till en situation där du känner dig oförmögen att göra något.