muž rozbije zem

sila alebo moc

Čo znamená sen o sile alebo moci?

Sen, v ktorom máte moc alebo ste mocní, poukazuje na vaše rastúce sebavedomie, vysoké sebavedomie a zvyšujúce sa schopnosti. Alebo tento sen kompenzuje situáciu, v ktorej ste sa cítili bezmocní.

Čo znamená sen, v ktorom nemáte silu alebo moc?

Sen, v ktorom nemáte žiadnu silu alebo moc, odkazuje na situáciu, v ktorej sa cítite neschopní čokoľvek urobiť.