vit keramikmugg med kaffe på toppen av en planerare

huvudbok

Vad betyder en dröm där du för en huvudbok eller kassabok?

En dröm där du för en huvudbok eller kassabok för dina ekonomiska uppgifter eller bokföring tyder på en komplicerad situation som du måste ta itu med på egen hand.

Vad betyder en dröm där din kassabok är i gott skick?

En dröm där kontona i en huvudbok är i gott skick hänvisar till en förbättring eller en positiv vändning i din situation.

Vad betyder en dröm där din kassabok är i dåligt skick?

En dröm där kontona i en huvudbok är negativa eller innehåller mycket skulder tyder på att drömmen handlar om förlust, lidande eller negativitet.

Vad betyder en dröm där du skriver in fel belopp i kassaboken?

En dröm där du skriver in fel belopp i en bokföring är en dröm som förutspår stridigheter.

Vad betyder en dröm där du förvarar din kassabok i ett kassaskåp?

En dröm där du förvarar en huvudbok i ett kassaskåp betyder att du kommer att kunna hävda dig i en svår situation.

Vad betyder en dröm där din kassabok försvinner eller förstörs?

En dröm där en huvudbok förloras eller förstörs tyder på för mycket nonchalans.

Vad betyder en dröm där du hittar fel i din kassabok?

En dröm där du upptäcker fel i bokföringen tyder på att det finns några mindre tvister på gång.

Se även följande drömmen betyder bokhållare eller . redovisning