white ceramic mug with coffee on top of a planner

general ledger

Wat betekent een droom waarin je een grootboek of kasboek bijhoudt?

Een droom waarin je een grootboek of kasboek bijhoudt voor je financiële administratie of boekhouding duidt op een gecompliceerde situatie die je in je eentje moet aangaan.

Wat betekent een droom waarin je kasboek in goede staat is?

Een droom waarin de rekeningen in een grootboek in goede staat zijn verwijst naar een verbetering of een positieve wending in je situatie.

Wat betekent een droom waarin je kasboek in slechte staat is?

Een droom waarin de rekeningen in een grootboek negatief zijn of veel schulden bevatten duidt de droom op verlies, lijden of negativiteit.

Wat betekent een droom waarin je verkeerde bedragen in je kasboek invult?

Een droom waarin je verkeerde bedragen invult in een grootboek voorspelt deze droom ruzie.

Wat betekent een droom waarin je je kasboek in een kluis opbergt?

Een droom waarin je een grootboek opbergt in een kluis betekent dat je in een moeilijke situatie je staande zal weten te houden.

Wat betekent een droom waarin je kasboek kwijt of vernietigd is?

Een droom waarin een grootboek kwijtraakt of vernietigd wordt wijst op te veel nonchalance.

Wat betekent een droom waarin je fouten in je kasboek vindt?

Een droom waarin je fouten in het grootboek vindt geeft aan dat er enkele kleine geschillen spelen.

See also the dream meaning of bookkeeper or accounting