närbild av vit fönstergardin

gardiner

Vad betyder en dröm om gardiner?

En dröm om gardiner representerar en dold sanning, hemligheter eller mystik.

Vad betyder en dröm om slitna gardiner?

En dröm om slitna gardiner betyder att andra människor ser igenom dig eller känner till dina hemligheter.

Drömmer om att göra något med gardiner

Vad betyder en dröm där du drar för gardinerna?

En dröm där du drar ihop gardinerna representerar hemlighet och att du förtränger dina tankar. Du döljer någon personlig sak eller aspekt av dig själv.

Vad betyder en dröm där du öppnar gardiner?

En dröm där du öppnar gardinerna tyder på att du är redo att avslöja något som är dolt för dig själv.

Vad betyder en dröm där du fastnar i en gardin?

En dröm där du är intrasslad i gardiner betyder att du är intrasslad eller fast i hemligheter.

Vad betyder en dröm där du tvättar gardiner?

En dröm där du tvättar gardiner betyder att du vill börja med ett rent blad, särskilt gentemot omvärlden vill du ändra ditt rykte.

Drömmer om scengardiner

Vad betyder en dröm där en scenridå öppnas?

En dröm där en scenridå öppnas eller öppnas upp indikerar personlig utveckling och tillväxt. Du har lärt dig något viktigt om dig själv.

Vad betyder en dröm där en scenridå stängs?

En dröm där en scenridå stängs tyder på att du måste acceptera ett beslut. Du måste komma till rätta med ett slut, ett avslut eller en förändring.

Andra drömmar om gardiner

Vad betyder en dröm om en gardinstång?

En dröm om en gardinstång indikerar att du avslöjar för mycket. Du måste lära dig att hålla vissa saker för dig själv.

Vad betyder en dröm om gardiner gjorda av voile?

En dröm om voilegardiner symboliserar att du är mycket öppen och vänlig mot din omgivning, men att du lätt låter dig påverkas eller utnyttjas av människor som är mindre pålitliga än du tror. Se även drömmen om betydelsen av voile (tyg)

Bläddra till toppen