fotografia bielej okennej záclony zblízka

záclony

Čo znamená sen o záclonách?

Sen o záclonách predstavuje zahalenú pravdu, tajomstvá alebo mystiku.

Čo znamená sen o opotrebovaných záclonách?

Sen o opotrebovaných záclonách znamená, že ostatní ľudia vás vidia alebo poznajú vaše tajomstvá.

Snívanie o tom, že niečo urobíte so záclonami

Čo znamená sen, v ktorom zatvárate záclony?

Sen, v ktorom zatiahnete záclony, predstavuje tajomstvo a potlačenie vašich myšlienok. Skrývate osobnú záležitosť alebo aspekt seba samého.

Čo znamená sen, v ktorom otvárate záclony?

Sen, v ktorom otvoríte záclony, naznačuje, že ste pripravení odhaliť niečo skryté o sebe.

Čo znamená sen, v ktorom ste zapletení do záclony?

Sen, v ktorom ste zamotaní do záclon, znamená, že ste zamotaní alebo uviaznutí v tajomstvách.

Čo znamená sen, v ktorom umývate záclony?

Sen, v ktorom umývate záclony, znamená, že chcete začať s čistým štítom, najmä voči vonkajšiemu svetu, ktorý chcete zmeniť svoju povesť.

Snívanie o javiskových oponách

Čo znamená sen, v ktorom sa otvára opona na javisku?

Sen, v ktorom sa zdvíha alebo posúva opona, naznačuje osobný rozvoj a rast. Dozvedeli ste sa o sebe niečo dôležité.

Čo znamená sen, v ktorom sa zatvára opona na javisku?

Sen, v ktorom sa zatvára opona, naznačuje, že musíte prijať rozhodnutie. Musíte sa zmieriť s ukončením, uzavretím alebo zmenou.

Ďalšie sny o záclonách

Čo znamená sen o záclonovej tyči?

Sen o záclonovej tyči naznačuje, že odhaľujete príliš veľa. Musíte sa naučiť nechať si niektoré veci pre seba.

Čo znamená sen o záclonách z voálu?

Sen o voálových záclonách symbolizuje, že ste veľmi otvorení a priateľskí voči svojmu okoliu, ale že sa ľahko necháte ovplyvniť alebo využiť ľuďmi, ktorí sú menej dôveryhodní, ako si myslíte. Pozrite si tiež význam slova sen voál (tkanina)

Prejsť na začiatok