man som går i korridoren

dålig

Vad betyder en dröm där du mår dåligt?

En dröm där du mår dåligt tyder på att du är obalanserad, saknar grund eller känner dig värdelös.

Vad betyder en dröm där du är ond eller en skurk?

En dröm där du är dålig betyder att du känner dig skyldig. Eller så symboliserar drömmen de negativa aspekterna av din egen karaktär som du skäms över eller inte är stolt över.

Vad betyder en dröm där du råkar agera illa?

En dröm där du av misstag beter dig illa symboliserar ditt behov av att lätta upp och göra ditt liv trevligare.

Vad betyder en dröm där du medvetet agerar dåligt?

En dröm där du avsiktligt begår ett brott eller skadar andra betyder att du är rädd för att överskrida dina gränser.