andning

kvinna som rör sitt hår

Vad betyder en dröm där du är andfådd eller andas snabbt?

En dröm där du andas mycket snabbt, försöker ta andan eller är andfådd tyder på att du upplever rädsla, spänning eller ångest på grund av en ny situation i ditt liv.

Vad betyder en dröm där du håller andan?

En dröm där du håller andan tyder på att du är envis. Dina åsikter är alltför ensidiga. Drömmen berättar att du behöver vara mer öppen för andras åsikter.

Vad betyder en dröm där du andas under vatten?

En dröm där du andas under vatten representerar en reträtt till en säker plats eller symboliserar livmodern. Du vill återvända till en tid då du var beroende av andra och fri från ansvar. Kanske känner du dig hjälplös, oförmögen att tillgodose dina egna behov och ta hand om dig själv. Eller så betyder drömmen att du är nedsänkt i dina egna känslor.

Vad betyder en dröm där du inte kan andas?

En dröm där du inte kan andas tyder på att du känner dig utmattad. Personer som lider av astma har ofta drömmar om att de inte kan andas.

Vad betyder en dröm om mun-mot-mun-återupplivning?

En dröm där någon andas in i din mun eller ger dig mun-mot-mun tyder på att du behöver absorbera aspekter av den här personen i dig själv. Om den här personen inte längre är i livet betyder det att han eller hon fortfarande lever kvar i dig.

Vad betyder en dröm om dålig andedräkt?

En dröm där du har dålig andedräkt betyder att du bör tänka två gånger innan du öppnar munnen. Tänk på vad du säger innan du uttrycker dig och förolämpar andra. Eller så betyder drömmen att du känner dig instängd eller förtryckt. Kanske är det någon som inkräktar på ditt personliga utrymme.