knielen scaled

knielen

Een droom waarin je knielt staat voor je nederigheid, of het geeft aan dat je vergiffenis wilt vragen en staat dan voor je schuldgevoel. Deze droom kan ook aangeven dat je openstaat voor de invloeden van anderen. Een droom waarin je knielt kan tenslotte betekenen dat je een aspect van je zelf opgeeft of prijsgeeft.

Een droom waarin je knielt voor iemand waar je gevoelens voor hebt betekent dat je smeekt om intiemer contact. Een droom waarin je knielt om te bidden staat voor ontevredenheid. Je wenst iets anders in je leven. Een droom waarin anderen voor jou knielen staat voor je heerszucht of arrogantie.