knie

Een droom over een knie of knieën symboliseert de ondersteuning die je krijgt. Je voelt je emotioneel. Gevoelens van ontoereikendheid of machts- en controleproblemen spelen een rol. Misschien dat je meer draagt of op je neemt dan je aankan.

Een droom waarin je last hebt van je knie betekent dat je een slepende kwestie hebt in je leven. Een droom over stijve knieën duidt op je onbuigzaamheid. Een droom waarin iemand je knieen bezeert betekent dat iemand je probeert te verhinderen iets te bereiken.

Een droom waarin je op je knieën kruipt of knielt staat voor vernedering. Zie ook de droombetekenis van knielen.