engelen

Een droom over engelen symboliseert goedheid, zuiverheid, bescherming en troost. Of het betekent dat je een ongewone verstoring in je ziel hebt. Engelen kunnen in je droom verschijnen als gevolg van je boosaardige en gemene activiteiten.

Let goed op de boodschap die de engelen in je droom proberen over te brengen. Deze boodschap dient als leidraad voor meer vervulling en geluk. Een engel wijst ons de juiste weg, tenzij het een gevallen engel betreft, in welk geval je op moet passen met zijn raad.

Een droom waarin je een engel bent suggereert dat je je goed voelt over iets wat je gezegd of gedaan hebt.

Een droom over drie engelen symboliseren een soort van goddelijkheid. Het wordt beschouwd als een bijzonder spirituele en heilige droom.

Een droom over een engel die een boekrol vasthoudt duidt op een zeer spirituele droom. Je toekomst en je doelen zijn duidelijker voor je. De boodschap op de boekrol is bijzonder belangrijk.

Een droom over een engel des doods verwijst naar een abrupt einde van een situatie, een gewoonte of een relatie. Of de engel des doods vertegenwoordigt aspecten van jezelf die je hebt afgewezen of onderdrukt.