stem

stem

Een droom waarin je stemmen hoort staat voor een boodschap uit het onderbewuste of spirituele rijk. De droom kan ook vertellen dat je je mening luider moet laten horen.

Een droom over rustige stemmen staat voor plezierige verzoeningen. Een droom over boze of opgewonden stemmen wijst op teleurstelling of vervelende ontwikkelingen. Een droom over huilerige stemmen voorspelt ruzie met een vriend.

Een droom waarin je de stem van God, engelen of een ander bovenaards wezen hoort betekent dat je te veel tegen mensen opkijkt. Als je gelooft in een god dan kan deze droom een belangrijke boodschap zijn.

Een droom over de stem van je kind betekent ellende en twijfel.

Een droom waarin stemmen om hulp roepen staat voor ongeluk van jou of iemand in je naaste omgeving.

Een droom waarin je geen stem hebt of stemloos bent staat voor een verlies van je identiteit en een gebrek aan persoonlijke kracht. Je bent niet in staat om je uit te spreken en voor jezelf op te komen.