silhouette of woman making yoga pose

bukken, buigen of strekken

Wat betekent een droom waarin je bukt of voorover buigt?

Een droom waarin je bukt betekent dat je je kunt aanpassen aan nieuwe situaties. Deze droom kan ook je gretigheid om iets te doen symboliseren.

Wat betekent een droom waarin je achterover buigt?

Een droom waarin je achterover helt of buigt betekent dat je je uiterste best doet om anderen te behagen,

Wat betekent een droom waarin je stretcht of strekt?

Een droom waarin je stretcht of strekt staat voor je behoefte hebt aan ontspanning. Deze droom kan ook betekenen dat je je energie, financiën of tijd over te veel dingen moet uitstrekken.

Lees ook de droombetekenis van knielen