kruipen

Een droom over kruipen geeft aan dat je je doelen met voorzichtigheid en voorbereiding nadert. Deze droom kan er ook op wijzen dat je jezelf en je normen verlaagt. Misschien doe je niet genoeg je best. Of je komt maar langzaam vooruit in het leven, je hebt het idee dat je kruipt naar je doel.

Een droom waarin je je been niet meer kan buigen en daarom moet kruipen betekent dat je te maken hebt met een slepende kwestie.

Een droom waarin je uit een wrak of ruïne kruipt staat voor je wilskracht.

Een droom over een kruipend kind betekent dat je geniet van de kleine dingen in je leven.

Een droom waarin iemand naar je toe kruipt staat voor je behoefte aan macht, wraak, superioriteit of controle.

Een droom over een kruipend of sluipend dier betekent dat je moet oppassen voor onverwachte gebeurtenissen.