zoon

Een droom over je zoon staat voor je ideaal, je hoop, je potentieel en het jeugdige deel van jezelf. De droom kan ook een weerspiegeling zijn van je relatie met hem.

Een droom waarin je je zoon hoort roepen betekent dat je zoon hulp nodig heeft of dat je bezorgd over hem bent.

Als je geen zoon hebt en droomt dat je naar je zoon op zoek bent, vertegenwoordigt dat het onontwikkelde mannelijke aspect van je eigen ik. Je moet de jeugd en het kind in jezelf erkennen. Of de droom betekent dat je verlangt naar kinderen of naar broederlijke liefde.

Een droom over de zoon van iemand anders of een onbekende zoon betekent dat je een aspect van je leven niet kent of meer invulling wilt geven.