zeeziek

zeeziek

Een droom waarin je zeeziek bent staat voor emoties die je meesleept en je belasten. Je moet je van deze gevoelens ontdoen.