zadel

Een droom over een zadel suggereert dat je vrijelijk je doelen moet nastreven en je door niemand moet laten tegenhouden. Het kan ook betekenen dat je zin hebt in seksueel contact.

Een droom waarin je stevig in een zadel zit, geeft aan dat je een prominente en krachtige positie inneemt. Of je moet meer controle uitoefenen over iemand of een situatie en je niet snel uit het zadel laten slaan.

Een droom waarin je met iemand anders in het zadel zit staat voor seksueel genot.Een droom over zadelpijn betekent dat je seksuele avonturen pijnlijke gevolgen kan gaan hebben.

Een droom waarin je je zadel afstaat aan iemand anders betekent letterlijk dat je anderen met je problemen opzadelt.

Een droom waarin je een paard zadelt betekent dat het je financieel tijdelijk voor de wind gaat of dat je in bent voor een stormachtig seksueel pleziertje.