woestijn

Een droom waarin je door een woestijn loopt betekent verlies en ongeluk. Je kan last hebben van een aanval op je reputatie. Woestijnen staan ook symbool voor onvruchtbaarheid, eenzaamheid en gevoelens van isolement hopeloosheid of verlatenheid.

Een droom over een tocht door de woestijn betekent dat je een leven vol ontberingen hebt waar je maar moeilijk contact met andere mensen kan maken. Het kan ook geestelijke honger, opstand en verlies van materieel bezit betekenen.