winter

De winter verbeeldt hardheid, kalmte, stilte, feestelijke tijd, het seizoen van licht en liefde, rouw, dood, einde en onthechting.

Het kan staan voor een slechte gezondheid, depressie en ongeluk. De droom kan analoog zijn aan hoe je je voelt, emotioneel koud.

De winter in je droom kan ook staan voor een tijd van bezinning en introspectie. Een droom over de winter wordt soms geïnterpreteerd als een teken van familieproblemen, met name in ouder-kind relaties.

  • Dromen dat je je verloren voelt in het kille winterweer wijst op rouw. Je bent nog steeds gehecht aan iemand die lang geleden is overleden.
  • Dromen over het drinken van warme chocolademelk in de winter verbeeldt je behoefte aan warmte of zorgzaamheid van degenen die je liefhebt.
  • Een droom waarin je in de winter over een geïsoleerd pad loopt betekent dat je altijd alleen bent geweest in je leven, vooral wanneer je echt iemand het meest nodig had. Je hebt geleerd om in het leven zelfredzaam te zijn.
  • Een droom waarin je geniet van een winterse dag betekent geluk na de donkere tijden die je op dit moment doormaakt. Je onderbewuste geest weet dat deze dagen van strijd snel zullen eindigen en dat je harde werk zich zal terugbetalen. Een droom waarin je geniet van het winterseizoen verbeeldt je kracht.
  • Een droom over bevriezen in de winter verbeeldt verdriet in je leven. Je hebt een moeilijke tijd met absoluut niemand om je te beschermen of te helpen.
  • Een droom over iemand helpen in de winter betekent dat je een aantal goede daden moet uitvoeren.