windvaan of windwijzer

windvaan of windwijzer

Wat betekent een droom over een windvaan of windwijzer?

Een droom over een windvaan of windwijzer duidt op onvoorspelbaarheid, wispelturigheid, veelzijdigheid of kan symbool staan voor iemand die met alle winden meewaait. Of de droom suggereert dat je in cirkels rondloopt. Deze droom kan ook betekenen dat iets tevergeefs is of dat je iets tevergeefs doet.

Zie ook de droombetekenis van windrichting (noorden, oosten, zuiden, westen)