wild

wild

Een droom waarin je wild bent vertegenwoordigt het ongeremde en dierlijke aspect van je persoonlijkheid. In dromen voel je je vrijer om je te gedragen op een manier die je normaal gesproken niet zou doen in je wakkere leven.

Een droom waarin je wild of wilde dieren schiet of doodt voorspelt voorspoed die voortkomt uit egoïsme. Als je jaagt op wild maar er niet in slaagt een dier te doden dan wijst dit op slecht leiderschap en verlies.