wijnrank

wijnrank

Wat betekent een droom over een wijnrank?

Een droom over een wijnrank, druivenplant of wijnstok symboliseert weelde, rijkdom, decadentie, beloningen, welvaart, spiritualiteit of sensualiteit. Deze droom duidt ook op standvastigheid en je vermogen om geluk te bieden aan anderen. Of deze droom vertegenwoordigt je hoop op de uitkomst van je ambitieuze gedachten of ideeën.

Wat betekent een droom over een bloeiende wijnrank?

Een droom over bloeiende wijnranken staat voor een goede gezondheid.

Wat betekent een droom over een wijnrank vol druiven?

Een droom over wijnranken vol druiven staat voor geluk.

Wat betekent een droom over een wijnrank zonder druiven?

Een droom over lege wijnranken staat voor teleurstellingen en ruzie.

Wat betekent een droom over dode of giftige wijnrank?

Een droom over gestorven of giftige wijnranken staat voor een slechte gezondheid.

Wat betekent een droom over gedroogde wijnranken?

Een droom over gedroogd hout van wijnranken symboliseert vervlogen hoop.

Zie ook de droombetekenis van druiven , de droombetekenis van wijngaard of de droombetekenis van wijnoogst