weduwe

Als je niet echt een weduwe bent, maar droomt dat je een weduwe bent, dan staat dat voor eenzaamheid, verwaarlozing of verdriet. Je voelt je geïsoleerd of in de steek gelaten. Als alternatief verwijst de droom naar je vermogen om vrij en onafhankelijk te zijn.