vloeken of schelden

Een droom waarin je vloekt of scheldt suggereert dat je moet stoppen met je door anderen te laten intimideren. Je moet voor jezelf opkomen en je niet laten misbruiken. Een droom waarin je scheldwoorden gebruikt kan je ook waarschuwen voor woedeaanvallen die een vriendschappelijke band zullen aantasten.

Een droom waarin je iemand hoort vloeken of schelden geeft aan dat je een dringende zaak of situatie over het hoofd hebt gezien. Misschien heeft iemand behoefte aan redding uit bepaalde omstandigheden en is het jouw taak om hem of haar te beschermen.

Zie ook de droombetekenis van uitschelden