medeplichtige

Wanneer je er van droomt medeplichtige te zijn van een misdaad impliceert dit dat iemand in je leven je mentaal ten val brengt. Ook kan het betekenen dat je schuldgevoelens hebt over iets dat je hebt gedaan.

Als jij iemand meeneemt als medeplichtige betekent het dat jij degene bent die negatief is voor die persoon.

Dromen dat je een medeplichtige hebt, impliceert dat anderen je negatieve gewoontes of gedrag mogelijk maken.