vlecht

vlecht

Een droom waarin je iets vlecht betekent dat je je vastbijt in oude procedures en daarmee verzet tegen onoverkomelijke vooruitgang.

Een droom over vlechten in je haar staat voor je starre denkbeelden of voor je ordelijke manier van denken. Het symboliseert je vastberadenheid en sterke denkwijze, die zowel positief als negatief kan worden uitgelegd.

Een droom dat iemand je haar vlecht betekent dat anderen je in een keurslijf willen wringen en proberen te voorkomen dat je vooruitkomt in je leven. Deze droom kan ook betekenen dat anderen je helpen om ordelijk en vastberaden te zijn.

Een droom waarin je iemands vlecht bewaard betekent dat je vasthoudt aan iets uit het verleden dat niet meer relevant is in de huidige tijd.