vernissen

scratched white and red painted wall

Een droom waarin je iets vernist of beitst suggereert dat je probeert een onvolkomenheid of fout te verdoezelen. Of deze droom betekent dat je iets mooier probeert te maken dan het is. Het kan ook betekenen dat je een façade of masker opzet. Je probeert iemand te zijn of voor te komen als iemand die je echt niet bent.

Een droom waarin je iets buiten vernist betekent dat je je spullen wilt beschermen tegen gevaren van buitenaf.

Een droom waarin iemand anders iets voor je vernissen of beitsten betekent dat anderen de dingen afmaken die jij laat liggen.