verkleining

girl in red framed eyeglasses and gray sweater sitting on brown wooden chair

Een droom waarin je dingen verkleind ziet betekent dat je bepaalde dingen minacht. Een droom waarin je zelf verkleind bent betekent dat je onzeker bent of bang bent voor tekortkomingen.