verachten, verfoeien of verafschuwen

person holding it's head

Een droom waarin je iemand veracht, verfoeit of verafschuwt geeft aan dat je iemand in je leven niet vertrouwt. Of deze droom betekent dat je gevoelens van wrok of agressie jegens iemand voelt en denkt dat deze persoon op een oneervolle manier heeft gehandeld.

Een droom waarin anderen je verachten, verafschuwen of verfoeien betekent dat je je te veel laat leiden door egoïstische wensen. Misschien dring je je opvattingen en meningen te veel aan anderen op, of erger je ze op de één of andere manier.

Een droom waarin je je partner veracht geeft aan dat de mensen die je liefhebt niet zo sympathiek zijn als ze lijken of als je denkt met je roze bril op.

Zie ook de droombetekenis van haat