haat

haat

Een droom over haat duidt op onderdrukte agressie en je angst voor confrontaties. Deze droom kan ook betekenen dat je je standpunten en meningen aan anderen opdringt.

Een droom waarin je iemand haat betekent dat je iemand schade zult berokkenen of zakelijke vergissingen zult begaan.

Een droom waarin iemand anders jou haat betekent juist het omgekeerde: je bent geliefd en wordt gesteund door je vrienden en hebt een plezierige omgang met anderen.