uitnodigen

uitnodigen

Een droom over een uitnodiging suggereert dat je je moet aansluiten bij mensen of bepaalde kenmerken in jezelf moet opnemen.

Een droom waarin je wordt uitgenodigd voor een evenement staat voor acceptatie van wie je bent.

Een droom waarin je niet bent uitgenodigd voor een evenement duidt op een gevoel van afwijzing of een gevoel van buitengesloten zijn.

Een droom waarin je vrienden uitnodigt maar vergeten bent dat ze komen betekent dat je hun vriendschappen voor lief neemt.