trui

trui scaled

Een droom over een trui symboliseert warmte en liefde. Je hebt een sterke band met je familie- en thuisleven. Of een trui staat voor onschuld, onvolwassenheid of naïef denken.

Een droom waarin je een trui breit, symboliseert je creativiteit. Het kan er ook op wijzen dat je geduld moet oefenen.