T

T (letter)

De letter T in je droom staat voor je koppigheid en je weigering om je houding en mening te veranderen. Of de droom is analoog aan een t-splitsing en twee richtingen die je kunt kiezen.