vind

vind

Vad betyder en dröm om blåst vind?

En dröm där vinden blåser symboliserar din livskraft, energi, intelligens, frihet, tidens gång, naturkatastrofer och förstörelse. Eller så speglar drömmen förändringar i ditt liv. Drömmen kan också tyda på att du behöver öka tempot för att nå dina mål snabbare och effektivare.

Vad betyder en dröm om lugna vindar?

En dröm om lugna vindar betyder att du vill ta en paus från din normala rutin och göra något annorlunda i ditt liv. Det finns dock något som hindrar dig från att göra detta, förmodligen ditt ansvar.

Vad betyder en dröm om medvind?

En dröm där du har vind tyder på att du följer med tiden. Du är en person som tar livet som det kommer. Du vet hur du ska balansera dina känslor och det finns ingen som kan skada din självrespekt.

Vad betyder en dröm om starka vindar?

En dröm om en stark vind som skrämmer dig är ett tecken på att du har svårt att hantera vardagen. Om den starka vinden inte skrämmer dig visar det att du kan hantera problem enkelt och framgångsrikt.

Vad betyder en dröm om en storm?

Drömmen om en stormbygd representerar turbulens och problem i ditt liv. Du upplever mycket stress.

Vad betyder en dröm om en storm?

Drömmar om en storm handlar om förstörelse. Se även följande drömmen betyder storm

Vad betyder en dröm om att dansa i vinden?

En dröm om att dansa med vinden tyder på lycka i ditt liv.

Vad betyder en dröm om blåst eller mooing vind?

En dröm om en blåst betyder att du är någon med mycket auktoritet.

Vad betyder en dröm om att kontrollera vinden?

En dröm om att kontrollera vinden betyder att du vet hur du ska kontrollera ditt liv.

Läs också drömmen betyder vindlöshet eller drömmen betydelse av vindriktning