trasor

Vad betyder en dröm om trasor?

En dröm om trasor symboliserar att du är fast i en negativitetscykel. Du är förmodligen på dåligt humör för det mesta. Du är inte intresserad av att förbättra ditt liv eftersom du tror att det aldrig kommer att bli bättre. Försök att ta kontroll över ditt liv och göra något positivt för dig själv.

Vad betyder en dröm om att vara klädd i trasor?

En dröm där du bär trasor symboliserar att du är orolig för pengar och hur du ska klara av att betala dina räkningar. Du kanske har det svårt ekonomiskt. Kanske måste du göra vissa uppoffringar. Kanske tvingas du avstå från vissa lyxvaror. Du befinner dig i en svår ekonomisk situation.

Vad betyder en dröm där andra bär trasor?

En dröm där andra går i trasor symboliserar ett dilemma där du står inför valet mellan att göra det som är rätt och att göra det som är lätt. Eller så måste du möta en konflikt. Om du inte löser denna situation kommer du att känna dig dålig.

Vad betyder en dröm om en polish?

En dröm om en trasa som du städar med symboliserar att du rensar bort gamla problem och bekymmer. Eller så betyder drömmen att du tar ställning. Du tar ett steg framåt. Du startar ett nytt projekt.

Vad betyder en dröm om trasor av kläder?

En dröm där trasor sys på dina kläder symboliserar rädsla och oro för din självbild. Du saknar självförtroende.

Vad betyder en dröm om att få trasor?

En dröm där någon ger dig trasor symboliserar att du blir förödmjukad av någon. Drömmen kan också betyda att du befinner dig i ett förhållande där du blir misshandlad. Kanske behöver du försvara dig själv.

Bläddra till toppen