kvinna i svart ärmlös klänning

tidningen

Vad betyder en dröm om en tidning?

En dröm om en tidning betyder att nytt ljus och ny insikt kommer att spridas på ett problem. Du söker kunskap om och svar på ett problem. Var uppmärksam på drömmen, för den kan erbjuda en lösning.

Vad betyder en dröm om att läsa en tidning?

En dröm där du läser en tidning betyder att du behöver vara mer högljudd. Du måste uttrycka dig bättre. Det är dags att skapa rubriker.

Vad betyder en dröm där du inte kan läsa en tidning?

En dröm där du inte kan läsa tidningen tyder på att ditt rykte är osäkert. Det finns en osäkerhet i en situation som du försöker att uppnå.

Vad betyder en dröm om att sälja tidningar?

En dröm där du säljer tidningar tyder på att du försöker informera eller varna andra. Du kanske har ett viktigt meddelande att göra.