fotografering av taxiskyltar med ytligt fokus

taxi

Vad betyder en dröm där du sitter i en taxi?

En dröm där du sitter i en taxi betyder att någon i ditt liv utnyttjar dig.

Vad betyder en dröm där du anropar en taxi?

En dröm där du håller i en taxi betyder att du behöver andras hjälp i ditt affärsliv, ditt företag eller i en personlig angelägenhet.