tandförlust

tandförlust

Vad betyder en dröm där tänderna faller ut ur munnen?

En dröm om tänder som faller ut ur munnen känns som dåliga nyheter. Detta är dock inte alltid fallet. Det finns både positiva och negativa tolkningar av denna dröm. Den här drömmen kan representera allt från en stor livsförändring till bristande självkänsla, från rädsla för att bli äldre till penningproblem, från återfödelse till att ångra något du sagt.

Positiva tolkningar av drömmen att dina tänder faller ut ur munnen:

Ett tecken på framsteg.

Tänder symboliserar ofta uppväxten: du föds utan tänder, du får dina mjölktänder, du förlorar dina mjölktänder, du får dina vuxentänder. Som vuxen kan drömmen representera en utveckling från en situation till en annan.

En hemlig önskan om att bli omhändertagen.

Denna tolkning innebär att du vill gå tillbaka till en enklare tid - som när du var ett barn - och mamma och pappa gjorde allt. Det indikerar att du går in i en period av potentiell tillväxt, och om du spelar rätt kommer allt att ordna sig.

Personlig utveckling.

Den här drömmen kan representera ditt behov av att ta hand om dig själv när du går igenom radikala förändringar i ditt liv. Du kanske växer, upptäcker personliga aspekter som tidigare varit dolda och utvecklar aspekter som tidigare varit försummade.

Förnyad styrka och självkänsla.

Tänder kan ses som symboler för makt. Så om du får den här drömmen kan den handla om din personliga kraft. I slutändan kan det vara ett tecken på att du får mer kontroll över din omgivning eller andra, eller att du får ökat självförtroende i en affärssituation eller i en personlig relation.

Återfödelse.

Enligt psykolog Jung symboliserar tandförlusten drömmen om att du ska föra in något nytt i världen. Den återspeglar den spänning (och ibland smärta) som det innebär att börja något nytt. Ett nytt jobb, ett nytt hus, ett nytt förhållande eller en period av betydande tillväxt hör till denna kategori.

Negativa tolkningar av drömmen att dina tänder faller ut ur munnen:

Känslan av osäkerhet.

Tänder som faller ut är förknippade med förlust och stora förändringar i livet. Den här drömmen kan tyda på att du har att göra med någon form av förlust, till exempel ett abrupt slut på ett förhållande eller ett byte av jobb.

Både stress och ångest kan hänga samman med kommande stora förändringar i ditt liv. Oavsett om det är ett nytt jobb eller en befordran på gång, om du ska flytta till en ny stad eller gifta dig och skaffa barn, kan alla dessa scenarier påverka ditt undermedvetna. Du kanske oroar dig för att saker och ting ska kunna gå fel i samband med nya förändringar i ditt liv, vilket kan leda till drömmar om tandförlust.

Att göra kostsamma kompromisser.

Den här drömmen kan uppstå när du står inför ett val, men du är inte nöjd med alternativen. Du kanske är besviken på din karriär, men samtidigt orolig för vad det kostar att vara skollös.

Stress och ångest

Stress är en normal del av livet. Men okontrollerad stress kan leda till fysiska reaktioner. Du kan känna dig mer stressad än vanligt. Ångest kan också orsaka tandgnissling på natten, vilket kan ge upphov till drömmar om dina tänder.

Inte villig att göra ett val.

Denna dröm kan visa på priset för passivitet. Det kan också vara en känsla av att du har förlorat förmågan att bearbeta kritisk information som behövs för att fatta ett beslut.

Personlig förlust.

En av de vanligaste tolkningarna av att tänderna faller ut i en dröm har att göra med en djup personlig förlust. Detta kan ha att göra med:

  • en älskad persons död
  • Förlust av äktenskap/partnerskap.
  • Förlust av ett arbete.
  • Förlust av ett hem.
  • ett dödsfall i din familj är nära förestående

Bekymra dig om din självbild.

En vanlig tolkning är rädsla för att åldras, för att bli mindre effektiv eller produktiv på jobbet eller för bristande självförtroende.

En freudiansk grej.

Enligt Freud representerar denna dröm sexuellt förtryck. Tänder som faller ut i en dröm anses vara en symbol för kastrering och rädsla för de manliga könsorganen. Det kan handla om rädsla för sexuell interaktion med en partner. En mindre bokstavlig tolkning kan vara impotens, aggressivitet och oro för din säkerhet.

Oavsett om drömmen är negativ eller positiv blir din tolkning mycket mer meningsfull om du relaterar den till händelser, situationer eller känslor som du har i ditt personliga liv. Fråga dig själv vad dessa bilder kan betyda eller vilken roll ditt drömliv spelar i ditt vakna liv.

Fysiska orsaker till en dröm om tänder som faller ut ur munnen:

Tänderna gnisslar.

Tandgnissling kan leda till undermedvetna tankar om att tänderna faller ut. Det omvända scenariot är för övrigt också möjligt. Att drömma om att tänderna faller ut kan leda till att du börjar gnissla tänder i sömnen.

Tandproblem i ditt område

En dröm om tänder som faller ut behöver inte nödvändigtvis vara kopplad till dina egna tänder. Det är också möjligt att du drömmer om fallande tänder eftersom andra saknar tänder. Det är möjligt att dina barn förlorar sina mjölktänder eller att du känner någon som har en trasig tand eller kindtand.

Senaste erfarenheterna.

Om du nyligen har upplevt att en tand har fallit ut eller gått sönder kan du drömma om det nu. Det är också möjligt att du drömmer om fler tänder som faller ut, särskilt om den första händelsen var traumatisk.

Är du orolig för att din dröm är bokstavlig?

Om du är orolig för att något är fel med dina tänder, gå till din tandläkare. Han eller hon kan kontrollera om dina tänder är friska. Om det finns ett problem kan han diagnostisera det och behandla det innan det blir större.

En dröm där tänderna faller ut är en av de nio vanligaste drömmarna.

Se även: