person som fixar en annan mans slips

slips

Vad betyder en dröm om en slips?

En dröm om en slips representerar dina skyldigheter och relationella band. Drömmen kan också betyda att du känner dig bunden till en situation eller ett förhållande.

Vad betyder en dröm om en lös slips?

En dröm där en slips sitter löst runt halsen tyder på att du har några oavslutade affärer att ta hand om.

Vad betyder en dröm om en för snäv slips?

En dröm där en slips är för stram tyder på att du känner dig instängd i en situation.