slå till.

foto med selektivt fokus av svarta handskar

Vad betyder en dröm där du får stryk?

En dröm där du får stryk tyder på att du måste göra grundläggande förändringar i din karaktär. Du måste utvärdera karaktärsdrag eller beteenden. Eller så antyder drömmen att någon pressar dig över dina gränser.

Vad betyder en dröm där andra får stryk?

En dröm där andra får stryk tyder på att någon del av ditt liv är ur balans.

Vad betyder en dröm där du slår någon?

En dröm där du slår någon tyder på att du påtvingar andra dina egna åsikter och åsikter.

Se även följande drömmen betydelse av piskning eller drömmen betyder strejk