Röntgensstav

Röntgensstav

Vad betyder en dröm om en röntgensstav?

En dröm om en röntgensstav förutspår att du på grund av olycka eller motgångar inte kommer att vara eller förbli nöjd med din nuvarande miljö, ditt hem, din relation eller din arbetssituation.