Ringar för att kasta upp

Ringar för att kasta upp

Vad betyder en dröm om pitching?

En dröm om att kasta eller delta i spelet ringkastning eller ringkastning förutsäger en förändring i din arbetsmiljö.

Vad betyder en dröm om att förlora vid ringkastningen?

En dröm där du förlorar en ringkastningsmatch indikerar att du kan råka illa ut i din affärsvärld.